ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ»


Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μάρων»


Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας – Σαπών
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:
25310 33150 &. 25310 23117,
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΑΡΩΝ»
Κ. Καβάφη 9, 69100, Κομοτηνή

Δημοφιλείς Αναρτήσεις