Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας - Σαπών
Αναπτυξιακή Σύμπραξη : "ΜΑΡΩΝ"
 19 Μαρτίου 2014
Α.Π.: 014mar0009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΩΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ»,
ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ Α.Σ. «ΜΑΡΩΝ»


2ο Δελτίο Τύπου
                                      Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης
Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο δήμο Μαρώνειας-Σαπών
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ»

Δημοφιλείς Αναρτήσεις