2ο Δελτίο Τύπου
                                      Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης
Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο δήμο Μαρώνειας-Σαπών
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ»


 Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας- Σαπών» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, ενημερώνει για την εξέλιξη της εν λόγω Πράξης.

Αναφορικά με την πορεία εξέλιξης της Πράξης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για συμμετοχή στην Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας- Σαπών» και επιλέχθηκαν οι 100 ωφελούμενοι, άνεργοι/ νέοι επιστήμονες/ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, του Δήμου Μαρώνειας- Σαπών που θα συμμετέχουν στην Πράξη.

Κατά την περίοδο αναφοράς υλοποιούνται συνεδρίες συμβουλευτικής προς τους ωφελούμενους, με σκοπό την κατεύθυνσή τους προς τις επόμενες δράσεις του Σχεδίου και την προώθησή τους στις δράσεις επιχειρηματικότητας.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω ενεργειών θα ακολουθήσει η υλοποίηση των δράσεων που αφορούν σε προγράμματα κατάρτισης, ως εξής:


  •      Πρόγραμμα κατάρτισης: «Σύγχρονες Αγροτικές και Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες», για 25 ωφελούμενους/ες, διάρκειας 56 ωρών, με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την απασχόληση τους σε σύγχρονες μορφές καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων.
  •       Πρόγραμμα κατάρτισης: «Σύγχρονη Αμπελοκαλλιέργεια για παραγωγή κρασιών ονομασίας προέλευσης», για 25 ωφελούμενους, διάρκειας 56 ωρών, με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την απασχόληση στον τομέα της αμπελοκαλλιέργειας για παραγωγή κρασιών ονομασίας προέλευσης.  
  •   Πρόγραμμα κατάρτισης: «Μεταποίηση – Τυποποίηση Τοπικών Προϊόντων για 40 ωφελούμενους/ες, σε 2 τμήματα των 20 ατόμων, διάρκειας 120 ωρών (2 τμήματα των 20 ατόμων, 60 ώρες έκαστο), με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την απασχόληση τους σε σύγχρονες μεθόδους τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
  •    Πρόγραμμα κατάρτισης: «Ίδρυση, Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων» για 20 ωφελούμενους, διάρκειας 60 ωρών, ώστε να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τα απαιτούμενα εφόδια για την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους.
  •   Πρόγραμμα κατάρτισης: «Ανάπτυξη κοινωνική επιχειρηματικότητας» για 60 ωφελούμενους/ες, διάρκειας 180 ωρών (3 τμήματα των 20 ατόμων, 60 ώρες έκαστο), με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.                                     2ο Δελτίο Τύπου

                                          Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης

                  << Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο δήμο Μαρώνειας-Σαπών>>
        


Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης λαμβάνουν χώρα ενέργειες δημοσιότητας με σκοπό την ευρύτερη δυνατή διάχυση της πληροφόρησης, περιλαμβάνοντας τη δημοσιοποίηση, την προβολή και τη διάδοση των χαρακτηριστικών και των στόχων του έργου, τόσο στους ωφελούμενους και στους ενδιαφερόμενους όσο και στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας και γενικότερα της ελληνικής επικράτειας για την πράξη κοινωνικής ευθύνης που πραγματώνεται στην περιοχή παρέμβασης.

Αναφορικά με τις ενέργειες δημοσιότητας της Πράξης, στην παρούσα φάση λαμβάνουν χώρα ενέργειες προετοιμασίας για την υλοποίηση της πρώτης ενημερωτικής ημερίδας γενικού περιεχομένου που θα περιλαμβάνει την παρουσίαση της εξέλιξης του υλοποιούμενου Σχεδίου, με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και των άμεσα και έμμεσα ωφελουμένων της Πράξης, καθώς και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για συμμετοχή και στήριξη των
δράσεων του Σχεδίου. Η ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας θα ανακοινωθεί στιςηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταίρων της Α.Σ. «ΜΑΡΩΝ».

Τέλος, στα πλαίσια της δράσης δημοσιότητας έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του έντυπου (Οδηγός Σχεδίου, Φυλλάδια, Αφίσες) και ηλεκτρονικού υλικού (διαδραστικό dvd) που αφορά στην Πράξη, το οποίο και θα διανέμεται στο ευρύτερο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα σχετικά με την Πράξη έντυπα και να απευθυνθούν για διευκρινήσεις/ πληροφορίες, στις εξής δομές:

. ΚΕΚ ΓΑΙΑ Α.Ε., Κ. ΚΑΒΑΦΗ 9, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ΤΗΛ. 2531033150 &. 2531023117
. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΠΑΠΑΔΗΜΑ 2 – ΣΑΠΕΣ, Τ.Κ.: 69300, ΤΗΛ.: 25323 50100

και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΜΑΡΩΝ»:

www.headway.gr,  www.kekgaia.gr ,www.rodopicci.gr, www.maroneia-sapes.gr
Δήλωση:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς Αναρτήσεις